Şirketler İçin Web Sitesi

Şirketler İçin Web Sitesi

Şirketler İçin Web Sitesi

14 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu birçok yenilik getirmiştir. Bu yeniliklerden en önemlisi ise şirketlerin web sitesi sahibi olma zorunluluğudur, şirketler yasal olarak bir web sitesine sahip olmak zorundadır. Şirketlerin web sitesinde kanunen yapması gereken duyurular, kamuoyu ve ortaklarına sunmaları gereken belgeler, denetçi raporları bulunmalı, kurul toplantıları ve oylamalar da elektronik ortamda yapılabilmelidir. "Yönlendirilmiş Mesaj" olarak ifade edilen bu zorunlu içerikler web sitesinde bulunmak ve güncel tutulmak zorundadır.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, internet aracılığıyla herkesin firmanız hakkında bilgi takibi yapabilmesi amaçlanmıştır.

 

Hiç Web Sitesi Yaptırmayan ya da Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Sermaye Şirketleri Ne Olacak? 

Yürürlükteki bu yasaya uymayarak firması için web sitesi yaptırmayan ya da kanunda belirtildiği şekilde web sitesi olmayan firma sahipleri, firmanın tüm ortakları ve yönetim organı üyeleri 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bunun yanında, web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan şirket müdürleri ve firmanın tüm ortakları (bu kişilerden söz konusu fiili işleyenler) üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır. 

 

Web Sitesi Zorunluluğu Yasasına Göre Site İçeriğinde Neler Olmalı?

 • Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar,
 • Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması,
 • Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması,
 • Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular,
 • Finansal durum,
 • Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması,
 • Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri,

 

Web Sitesi Zorunluluğu Yasasına Göre Sitede Hangi Bilgiler Olmalı?

 • Firmanın işletmesinin merkezi, ticaret unvanı, sicil numarası
 • Anonim  şirketlerde yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
 • Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
 • Şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre web sitesinde yayınlanması istenen tüm bilgiler (raporlar, kararlar, bilançolar) zorunlu web sayfası içerisinde oluşturulan bölümde bulundurulmalı,